Senaste Nytt

Senaste Nytt

På den här sidan skriver vi nyheter som kan vara av intresse för dig som är medlem i föreningen eller som bor i fastigheten.

Datum

Nyhet

Mer information

2020-08-13

TV-utbudet digitaliseras

Från och med den 8:e september så övergår Com Hem till enbart digitala sändningar och de analoga kanalerna utgår.


Kanalerna finns tillgängliga i det befintliga TV-uttaget, men vissa justeringar kan behöva göras i TV:n. Mer information återfinns här:

https://www.comhem.se/tv/digitalisering

2020-06-09

Protokoll från årsstämma 2020

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma upplagt här samt i HSB-portalen.


2020-03-30

Årsstämman senarelagd

Styrelsen

På grund av Corona-situationen måste vi tyvärr senarelägga årsstämman. Nytt datum kommuniceras när vi ser att situationen lugnat ner sig och det är säkert att hålla den.

2019-10-02

Uppdaterade stadgar

Styrelsen

Nu har våra stadgar uppdaterats hos Bolagsverket och finns tillgängliga på HSB Portalen samt här nedan.

2019-07-04

Protokoll Föreningsstämma 2019

Styrelsen

Nu finns protokollet från årets föreningsstämma tillgängligt på HSB Portalen samt här på hemsidan. Även protokollet från den extra föreningsstämman 2018 återfinns på HSB Portalen samt här på hemsidan.

E-post: styrelsen@brfkristina.se

Brf. Kristina i Linköping

c/o HSB Östergötland

Box 6077

580 06 LINKÖPING

 

Besöksadress:

Engelbrektsgatan 25 & 29

Järnvägsgatan 2A

Lat 58.4185 N, Lon 15.6198 E